Centralindstillingsudvalget

CIU flytter sin venteliste til et nyt system ved udgangen af september 2018

VIGTIGT: For at bevare din plads på ventelisten skal du logge på det nye ventelistesystem og gennemgå dine oplysninger inden udgangen af 2018.